Mange danske hjem er plaget af skimmelsvamp – og det er ikke alle, som opdager problemet med det samme. Det er derfor meget vigtigt, at du er opmærksom på, om der er fugtskader i dit hjem.

Hvordan opstår skimmelsvamp?

Skimmelsvamp kan opstå, når der er svampesporer til stede i luften, og den relative fugtighed ligger på 75% eller mere. Derfor er det vigtigt at holde øje med fugt i boligen – det kan for eksempel være i kælderen, i tag konstruktionen, eller i forbindelse med kuldebroer i væggene.

Fugt kan opstå der, hvor bygningen har såkaldte kuldebroer – det vil sige dele af bygningens ydervæg, hvor der er mindre isolering end på de omkringliggende dele af væggen. Når den varme, indendørs luft møder den kolde luft fra omgivelserne, kan der danne sig kondens – og dermed fugt – ved kuldebroen. Kuldebroer opstår som regel på grund af byggesjusk eller fejl i konstruktionen. Og det er her, at skimmelsvamp har de bedste betingelser for at opstå og formere sig.

Jeg har fået skimmelsvamp i min bolig – hvad gør jeg?

Hvis du har opdaget forekomster af skimmelsvamp i din bolig, skal du – uanset angrebets omfang – kontakte en professionel fagperson med henblik på en vurdering af problemets alvorsgrad og en efterfølgende sanering. Det kan ikke anbefales, at du selv går i gang med at sanere for skimmelsvamp. Du risikerer at sprede svampen, og dermed blot gøre problemet større – især hvis du ikke samtidig sørge for at udbedre de skader (for eksempel reparere kuldebroen), som har givet anledning til problemet til at begynde med.

Hos Byg AGX kan du finde dygtige, faglærte håndværker med stor ekspertise inden for skimmelsanering. De kompetente fagfolk vil hurtigt kunne foretage en vurdering af problemets omfang, og på baggrund heraf beslutte, hvilken form for behandling og fremgangsmåde, som er bedst for dig og for din bolig. Læs mere på byg.agx.dk