Få hjælp til alkoholafvænning på et behandlingscenter

I vores del af verden er det ikke unormalt at tage en lille én i ny og næ – men dette kan også være farligt. Når et alkohol forbrug kommer så meget ud af kontrol, at det udvikler sig til et overforbrug – måske endda på daglig basis – er der fare for, at der opstår et decideret misbrug. Og så er man at betragte som alkoholiker.

Hvordana afvænnes en alkoholiker?

I Danmark er en alkoholiker defineret som en person, som har udviklet et overforbrug af en størrelse, hvor der kræves professionel behandling, hvis vedkommende skal afvænnes. Et massivt og langvarigt forbrug af alkohol fører nemlig til såvel øget tolerans over for stoffet som til en tilvænning, som medfører svære abstinenser ved indtagets ophør.

Dette betyder, at man som alkoholiker ikke bare kan holde op med at indtage alkohol fra den ene dag til den anden. Så vil man nemlig opleve hvad der svarer til hård sygdom, ofte ledsaget af delirium, som er en meget ubehagelig tilstand. Alkohol abstinenser er så alvorlige, at der faktisk kræves sundheds faglig supervision, hvis det ikke skal få fatale følger. Derfor vil mange inkarnerede alkoholikere have brug for såkaldt ”afrusning”, når de står for at skulle i afvænnende behandling.

Hvori består alkoholafvænning?

Hvis en behandling for alkoholisme skal være effektiv, skal den indledende afrusning følges op af et behandlings forløb, som bygger på intensiv terapi. Hos Behandlingscenter Søby Park tilbydes alkoholbehandling baseret på Minnesota kuren. Med Minnesota kuren inddrages hele den misbrugsramtes livsverden i forløbet, og målet er at skabe en erkendelse af egen magtesløshed over for alkoholen.

Mennesker, som har gennemgået Minnesota kuren, kan berette om en øget selvbevidsthed og en forbedret evne til at sige fra over for alkohol, samtidig med, at det er blevet dem muligt at bygge en tilværelse uden afhængighed og misbrug.

Du kan læse mere om afvænning på behandlingscentersoebypark.dk

Kom skimmelsvamp til livs med en professionel skimmelsanering

Mange danske hjem er plaget af skimmelsvamp – og det er ikke alle, som opdager problemet med det samme. Det er derfor meget vigtigt, at du er opmærksom på, om der er fugtskader i dit hjem.

Hvordan opstår skimmelsvamp?

Skimmelsvamp kan opstå, når der er svampesporer til stede i luften, og den relative fugtighed ligger på 75% eller mere. Derfor er det vigtigt at holde øje med fugt i boligen – det kan for eksempel være i kælderen, i tag konstruktionen, eller i forbindelse med kuldebroer i væggene.

Fugt kan opstå der, hvor bygningen har såkaldte kuldebroer – det vil sige dele af bygningens ydervæg, hvor der er mindre isolering end på de omkringliggende dele af væggen. Når den varme, indendørs luft møder den kolde luft fra omgivelserne, kan der danne sig kondens – og dermed fugt – ved kuldebroen. Kuldebroer opstår som regel på grund af byggesjusk eller fejl i konstruktionen. Og det er her, at skimmelsvamp har de bedste betingelser for at opstå og formere sig.

Jeg har fået skimmelsvamp i min bolig – hvad gør jeg?

Hvis du har opdaget forekomster af skimmelsvamp i din bolig, skal du – uanset angrebets omfang – kontakte en professionel fagperson med henblik på en vurdering af problemets alvorsgrad og en efterfølgende sanering. Det kan ikke anbefales, at du selv går i gang med at sanere for skimmelsvamp. Du risikerer at sprede svampen, og dermed blot gøre problemet større – især hvis du ikke samtidig sørge for at udbedre de skader (for eksempel reparere kuldebroen), som har givet anledning til problemet til at begynde med.

Hos Byg AGX kan du finde dygtige, faglærte håndværker med stor ekspertise inden for skimmelsanering. De kompetente fagfolk vil hurtigt kunne foretage en vurdering af problemets omfang, og på baggrund heraf beslutte, hvilken form for behandling og fremgangsmåde, som er bedst for dig og for din bolig. Læs mere på byg.agx.dk

Hvordan er akustikken før og efter en gulvafslibning?

Du kender det jo godt: hvis du har et helt tomt lokale med for eksempel et trægulv i, før man flytter alle ens møbler og andet habengut ind, så giver det et ekko, når bare ens sko rammer gulvet, og man taler sammen – børnene vil endda nok forsøge at udnytte dette fænomen.

Når man så sætter møblerne ind, så skærmer man jo af for, at lydene nemmere kan bevæge sig frit omkring i rummet, og det er også kun rart, da sådan et rungende ekko kan blive irriterende i længden.

Men var du klar over, at det faktisk både kommer an på, hvad ikke alene ens gulv er lavet af, men også ens vægge og loft?

Nogle materialer modtager og sender lydbølgere videre bedre end andre, og træ er virkelig god til den slags. Tænk bare på, hvor meget slagtøj man laver af træ, og man udvælger nøje træsorten, størrelsen, tykkelsen og meget mere.

Så det kan faktisk betyde en hel masse for ens rums rumklang afhængigt af, hvilket slags trægulv man har inde i lokalet.

Og tror det eller ej, men man kan faktisk opleve en forskel ved dette både før og efter, man har lavet en gulvafslibning.

Det kan lyde langt ude, men forestil dig, at der er kommet pletter på gulvet, som kan være af maling, tyggegummi eller andet, som opsamler fremfor at sende lydene videre. Det samme sker med revner og knaster i gulvet, som ødelægger akustikken.

Man ønsker jo hellere ikke et slagtøj med hul i, det ødelægger jo bare instrumentet.

Og bare et stort lag skidt og snavs kan også være med til at forværre muligheden for en god akustik i lokalet.

Så når du tvivler, om en gulvafslibning kan gøre en forskel, så kan du jo forhøre dig hos Gulvkanonen, der bestemt kan svare dig på det.